Deep Time Trans

Image by Even Minn
image by Even Minn

my body is a deep time body
slime time trans rhymes with dance

aqua queer futures
bubble up in our laps
tracing the outlines
of our past with no maps

(english below)

Kuuntele esitykseen liittyvä somaattinen harjoite (englanniksi): Sphincter Exercise

Deep Time Trans on esitys, jossa matkataan ajan halki esihistorian ja elämän synnyn ei-binäärisyyden äärelle.

Esiintyjät liikkuvat syvällä ajassa, nykyhetkestä neljän miljardin vuoden päähän menneisyyteen ihmettelemään evoluution nautinnollista perustaa.

Teoksessa muututaan, palataan veteen yhä uudelleen, rakastetaan alkulimaa, eletään symbioosissa ja hengitetään vedenalaisen pulssin rytmissä.

Evoluutio on queer.

DTT-työryhmän jäsenet tulevat esitystaiteen, kuvataiteen ja larpin kentiltä. Heidän taiteellinen työnsä liikkuu muun muassa trans- ja queer-historian ja -teorian, spekulatiivisen fiktion, ekologian, somatiikan ja geologian parissa.

Yhdessä he ovat kysyneet leikin, larpin, kosketuksen ja keskusteluiden kautta sitä, kuinka käsittää evoluutiota tavalla, joka purkaa cis- ja heteronormeja, eikä tunnusta binääristä sukupuolikäsitystä?

Työryhmä on työskennellyt yhdessä vuodesta 2019. Työryhmä on ihana.

Työryhmä:

Konsepti, kirjoittaja ja esiintyjä: Teo Ala-Ruona

Konsepti, kirjoittaja ja dramaturgi: Even Minn

Kirjoittaja ja esiintyjä: Camille Auer

Pukusuunnittelija ja esiintyjä: Alvi Haapamäki

Lavastaja: Eeti Piiroinen

Äänisuunnittelija: Satu Kankkonen

Esitysdramaturgi: Emil Santtu Uuttu

Valosuunnittelija: Olivia Pohjola

Larp-suunnittelija: Pihla Lehtinen

Tuottaja: Riikka Thitz

Tuotanto: Baltic Circle, Even Minn & Teo Ala-Ruona, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Tukijat: Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö

Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo, Saaren kartanon residenssi

Yhteistyössä: Mad House Helsinki

_____

Listen to a somatic exercise that was a prelude to the performance: Sphincter Exercise

Deep Time Trans is a performance traveling through time to the non-binary nature of prehistory and the birth of life.

The performers navigate deep in the depths of time, looking backwards from the present moment to four billion years ago, to wonder at the pleasure-filled foundlings of evolution.

The performance is about transformation, many returns to water, a love for protoplasm, symbiotic living, and breathing to the rhythm of underwater pulses.

Evolution is queer.

The members of the DTT working group have a background in performance, visual arts, and live action role-play. Their artistic endeavours traverse, e.g. trans and queer history, speculative fiction, ecology, somatics, and geology.

Through play, LARP, touch, and discussions, the group asks how we can comprehend evolution in a way that would dismantle cis and heteronormativity, and not conform to a binary perception of gender.

The working group has collaborated since 2019. The working group is lovely.

Working group:

Concept, text and performer: Teo Ala-Ruona

Concept, text and dramaturgy: Even Minn

Text and performer: Camille Auer

Costume design and performer: Alvi Haapamäki

Set design: Eeti Piiroinen

Sound design: Satu Kankkonen

Performance dramaturgy: Emil Santtu Uuttu

Light design: Olivia Pohjola  

Larp-designer: Pihla Lehtinen

Producer: Riikka Thitz

Production: Baltic Circle, Even Minn & Teo Ala-Ruona, Uniarts Helsinki’s Theatre Academy

Supporters: Alfred Kordelin Foundation, Kone Foundation

Residencies: Ehkä-production / Kutomo, Saari residency  

In cooperation with: Mad House Helsinki